http://meteomonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/mak_jur/ground_station/Akhuryan_under.gif

AM RU EN

ՀՀ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱՑԱՆՑ


Ախուրյան գետի ավազան     Քասախ գետի ավազան     Աղստև գետի ավազան
       
Հրազդան գետի ավազան     Մեծամոր գետի ավազան     Արփա գետի ավազան
       
Սևանա լճի ջրհավաք ավազան     Ազատ գետի ավազան     Վեդի գետի ավազան
       
Որոտան գետի ավազան