AM RU EN

ՀՀ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱՑԱՆՑ

                                                           

   


Սևանա լճի ջրհավաք ավազան


Ազատ գետի ավազան


Վեդի գետի ավազան
Ախուրյան գետի ավազան


Քասախ գետի ավազան


Աղստև գետի ավազան


Հրազդան գետի ավազան


Մեծամոր գետի ավազան


Որոտան գետի ավազան
Արփա գետի ավազան