http://meteomonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/climate/DWD.png

AM RU EN

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ / ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ

 

Հարավային Կովկասի ջերմաստիճանի քարտեզները տեղադրվում են ՀՕԿ-ի VI Եվրոպական տարածաշրջանային կենտրոն հանդիսացող Գերմանիայի եղանակի  ծառայության (DWD) ինտերնետային կայքում հղումով: