http://meteomonitoring.am/images/emic_am.gif

AM RU EN

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ նախագահ

ՀՀ կառավարություն

ՀՀ Ազգային Ժողով

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՀՀ  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ պետական գնումների համակարգ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ

<<Մաքուր Հայաստան>> կայք

Երևանի պետական համալսարան

<<Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկ

ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն

Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոն

Շրջակա միջավայրի նախարարաության Օզոնի ազգային կենտրոն

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն

Համաշխարհային օդերևութաբանության կազմակերպություն

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության ծրագիր

ՄԱԿ-ի եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով

Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիր (Հայաստանյան կետրոն)

Ռեգիոնալ էկոլոգիական կենտրոն

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան