AM RU EN

ԵՂԱՆԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Սեպտեմբեր ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Օգոստոս ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Հուլիս ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Հունիս ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Մայիս ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Ապրիլ ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Մարտ ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Փետրվար ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Հունվար ամսվա  եղանակի կանխատեսումը (2022թ.)


Դեկտեմբեր ամսվա  եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Նոյեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Հոկտեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Սեպտեմբեր ամսվ կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Օգոստոս ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Հուլիս ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Հունիս ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Մայիս ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Ապրիլ ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Մարտ ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Փետրվար ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Հունվար ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)


Դեկտեմբեր ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Նոյեմբեր ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Հոկտեմբեր ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Սեպտեմբեր ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Օգոստոս ամսվա կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

 

Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները ՀՀ-ում

2022 թվական

 

19- 25.09.22թ.

12- 18.09.22թ.

05- 11.09.22թ.

29.08- 04.09.22թ.

22- 28.08.22թ.

15- 21.08.22թ.

01- 07.08.22թ.

25- 31.07.22թ.

18- 24.07.22թ.

11- 17.07.22թ.

04- 10.07.22թ.

27.06-03.07.22թ.

20-26.06.22թ.

06-12.06.22թ.

30.05-05.06.22թ.

25․04-01․05․22թ․

18-24.04.22թ.

11-17.04.22թ.

04-10.04.22թ.

28․03-03․04․22թ․

21-28.03.22թ․

07-13.03.22թ․

28-06.03.22թ.

21-27․02.22թ.

14-20․02.22թ.

07-13․02.22թ.

31․01-06․02.22թ.

24-30.01.22թ.

17-23.01.22թ.

10-16.01.22թ.

03-09.01.22թ.

2021 թվական

27․12․21-02․01․22թ.

20-26.12.2021թ.

13-19.12.2021թ.

06-12.12.2021թ.

08-14.11.2021թ.

01-07.11.2021թ.

 

 

25-31.10.2021թ.

18-24.10.2021թ.

11-17.10.2021թ.

04-10.10.2021թ.

27.09-03.10.2021թ.

22-26.09.2021թ.

06-12.09.2021թ.

30.08-05.09.2021թ.

23-29.08.2021թ.

16-22.08.2021թ.

09-15.08.2021թ.

02-08.08.2021թ.

26.07-01.08.2021թ.

19-25.07.2021թ.

12-18.07.2021թ.

07-11.07.2021թ.

28.06-05.07.2021թ.

21-27.06.2021թ.

14-20.06.2021թ .

07-13.06.2021թ.

31.05-06.06.2021թ.

24-30.05.2021թ.

17-23.05.2021թ.

10-16.05.2021թ.

03-10.05.2021թ.

26.04-02.05.2021թ.

19-25.04.2021թ.

12-18.04.2021թ.

05-11.04.2021թ.

29.03-04.04.2021թ.

22-28.03.2021թ.

15-21.03.2021թ.

08-14.03.2021թ.

01-07.03.2021թ.

22-28.02.2021թ.

15-21.02.2021թ.

08-14.02.2021թ.

01-07.02.2021թ.

25-31.01.2021թ.

18-24.01.2021թ.

11-17.01.2021թ.

04-10.01.2021թ.

25-31.01.2021թ.

18-24.01.2021թ.

11-17.01.2021թ.

04-10.01.2021թ.

2020 թվական

21-27.12.2020թ.

14-20.12.2020թ.

07-13.12.2020թ.

30.11-06.12.2020թ.

23-29.11.2020թ.

16-22.11.2020թ.

09-15.11.2020թ.

02-08.11.2020թ.

26.10-01.11.2020թ.

19-25.10.2020թ

05-11.10.2020թ.

28.09-04.10.2020թ.

21-27.09.2020թ.

14.09-20.09.2020թ .

07-13.09.2020թ.

31.08-06.09.2020թ.

17-23.08.2020թ.

10-16.08.2020թ.

03-09.08.2020թ.

27.07-02.08.2020թ.

20-26.07.2020թ.

12-19.07.2020թ.

 06-12.07.2020թ.

29.06-05.07.2020թ.

22-28.06.2020թ.

15-21.06.2020թ.

08-14.06.2020թ.

01-07.06.2020թ.