AM RU EN

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված են Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) 100 ստորերկրյա ջրաղբյուր, ինչը ներառում է 25 շատրվանող հորատանցք, 32 չշատրվանող հորատանցք և 43 բնաղբյուր: Ջրաղբյուրներում կատարվում են ջրի ծախսի, մակարդակի (ճնշման) և ջերմաստիճանի դիտակումներ՝ ամսական 6 անգամ հաճախականությամբ: Տարեկան 2 անգամ կատարվում է նաև ստորեկրյա ջրերի որակի մոնիթորինգ 40 ջրաղբյուրում, որոնցից յուրաքանչյուրում որոշվում է շուրջ 40 ինդիկատորային ցուցանիշ (հիմնական անիոններ և կատիոններ, մետաղներ, աղային ռեժիմի տարրեր):


 

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   մոնիթորինգի տվյալները  

2022թ.

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

2021թ.

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

2020թ.

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

2019թ.

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

2018թ.