AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԸ

Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն ամբողջ ծավալով՝ մակերևույթից և տարբեր խորություններից, իրականացվում է տարին 2 անգամ՝ 18 դիտակետում (ընդհանուր առմամբ 50-ից ավելի փորձանմուշ): Ջրի նմուշները վերցվում են ափամերձ և կենտրոնական կտրվածքների տարբեր խորության ջրային շերտերից: Ջրի նմուշներում դիտարկվում են ջրի որակի բնութագրական 45 ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշ՝ հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր և ծանր մետաղներ:

Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումն իրականացվում  է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման 12.1 հավելվածի համաձայն։

Հոկտեմբերի 11-15 հերթական անգամ Սևանա լճում իրականացվեցին ջրի որակի հետազոտություններ և ջրի նմուշառումներ՝ լաբորատոր անալիզներ իրականացնելու նպատակով:

Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգի արդյունքները 2022 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

2018 թվականից սկսած Գերմանիայի Շրջակա միջավայրի Հելմհոլցի կենտրոնի, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի հետ համատեղ իրականացվող SEVAMOD2 ծրագրի շրջանակներում, յուրաքանչյուր ամիս իրականացվում է ջրի որակի մոնիթորինգ լճի մակերևույթից և տարբեր խորություններից (Մեծ Սևանի դեպքում՝ 5մ, 10մ, 20մ, 25մ, 30մ խորություններից, Փոքր Սևանի դեպքում՝ 5մ, 10մ, 20մ, 25մ, 30մ, 55մ, 70մ, 80մ խորություններից), հետազոտվում է ջրի 14 փորձանմուշ:

*-Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվում է Գերմանիայի Մագդեբուրգի Շրջակա միջավայրի հետազոտության Հելմհոլցի կենտրոնի հետ համատեղ
*-Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումն իրականացվել է 2021 թվականի հուլիսի 22-ի ՀՀ կառավարության N1211-Ն որոշման Հավելված 1-ի համաձայն