AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԸ

Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի 75-Ն որոշման։ Գնահատման համակարգը ջրի որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով:

Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգի արդյունքները 2023թ  փետրվարին.

         Տեղադրություն խորություն       Ջրի որակի ցուցանիշ Ջրի որակի
ցուցանիշի դաս
Ջրի որակի
ընդհանրական դաս
Մեծ Սևան, 0.5մ խորություն Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 3-րդ
Մեծ Սևան, 5մ խորություն Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 3-րդ
Մեծ Սևան, 10մ խորություն Նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Ամոնիում իոն 4-րդ
Մեծ Սևան, 20մ խորություն ԹՔՊ, ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն 4-րդ
Մեծ Սևան, 25մ խորություն Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Ալյումին 4-րդ
Մեծ Սևան, 30մ խորություն Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 3-րդ
Մեծ Սևան, 20մ խորություն ԹՔՊ, ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 0.5 մ խորություն Ֆոսֆատ իոն, մանգան, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան,  5 մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան,  10մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 20մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 30մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 55մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 70մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 80մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
 

*-Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվում է Գերմանիայի Մագդեբուրգի Շրջակա միջավայրի հետազոտության Հելմհոլցի կենտրոնի հետ համատեղ
*-Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումն իրականացվել է 2021 թվականի հուլիսի 22-ի ՀՀ կառավարության N1211-Ն որոշման Հավելված 1-ի համաձայն