http://meteomonitoring.am/images/emic_am.gif

AM RU EN

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՆ


Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության ոլորտի   ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ