AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը․ սեպտեմբերի 18-24-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը սեպտեմբերի 11-17-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը սեպտեմբերի 4-10-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը օգոստոսի 28-սեպտեմբերի 3-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը օգոստոսի 21-27-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը օգոստոսի 14-20-ը (2023թ․)

Ավելին

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը օգոստոսի 7-13-ը (2023թ․)

Ավելին

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հուլիսի 31-օգոստոսի 6-ը. (2023թ․)

Ավելին

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հուլիսի 24-30-ը.(2023թ․)

Ավելին

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հուլիսի 17-23-ը.(2023թ․)

Ավելին

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հուլիսի 10-16-ը.(2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունիսի 12-18-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունիսի 5-11-ը. (2023թ․)

Ավելին