AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը փետրվարի 5-11-ը. (2024թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը փետրվարի 5-11-ը. (2024թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 29-ից փետրվարի 4-ը. (2024թ․)

Ավելին

AM

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 22-28-ը(2024թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 15-21-ը (2024թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 8-14-ը (2024թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը դեկտեմբերի հունվարի 1-7-ը (2024թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը դեկտեմբերի 25-31-ը.(2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը դեկտեմբերի 18-24-ը.(2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը դեկտեմբերի 11-17-ը.(2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը դեկտեմբերի 4-10-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը նոյեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 3-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը նոյեմբերի 13-19-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը նոյեմբերի 6-12-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 5-ը (2023թ․)

Ավելին