http://meteomonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/mak_jur/mak_station/Araqs_SW_ditacanc.jpg

AM RU EN

ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱՑԱՆՑ


Արաքս գետ     Ախուրյան գետի ավազան     Աղստև գետի ավազան
     
              
Դեբեդ գետի ավազան>     Սևանա լճի ջրհավաք ավազան     Ազատ գետի ավազան
     
              
Մեծամոր գետի ավազան>     Քասախ գետի ավազան>     Կուր գետի ավազան
     
              
Հրազդան գետի ավազան     Վեդի գետի ավազան     Արփա գետի ավազան
     
              
Որոտան գետի ավազան     Ողջի գետի ավազան     Մեղրի գետի ավազան