AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

ՇՄՆ «Հայհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության ջրերի որակի Երևանի լաբորատորիայի կայուն օրգանական աղտոտիչների լաբորատորիայի գլխավոր մասնագետի թափուր հաստիք

11/06/2024

Աշխատանքային պայմաններ՝  ժամանակավոր
Աշխատանքի վայրը՝  ք.Երևան
Աշխատավարձը՝  195000 դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝  09:00-18:00

Պարտականություններ՝

 • մշակում և կիրառում է իր պատասխանատվության տակ գտնվող լաբորատոր սարքերի/սարքավորումների համար մեթոդներ;
 • իրականացնում է իր պատասխանատվության տակ գտնվող լաբորատոր սարքերի/սարքավորումների ստուգաչափում և սպասարկում;
 • շահագործում է իր պատասխանատվության տակ գտնվող լաբորատոր սարքերը/սարքավորումները;
 • լիարժեք տիրապետում է իր պատասխանատվության տակ գտնվող լաբորատոր սարքերի/սարքավորումների շահագործման համար կիրառելի համապատասխան մեթոդներին;
 • իրականացնում է ջրի նմուշների նմուշապատրաստում
 • իրականացնում է ջրի նմուշներում համապատասխան ֆիզիկաքիմիական պարամետրերի որոշում;
 • իրականացնում է անալիզների արդյունքների հավաքագրում, ամբողջացում/մշակում և փոխանցում է մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության պետին;
 • տարվա համար կազմում է նախատեսած անհրաժեշտ նյութերի, պահեստամասերի և այլ օժանդակ իրերի ցանկ և փոխանցում մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության պետին;
 • պահպանում և պատշաճ կերպով օգտագործում է մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության պետից ընդունած գույքը, սարքեր/սարքավորումները։

Սահմանված պահանջներ՝

 • Քիմիայի, կենսաքիմիայի կամ քիմիական տեխնոլոգիայի բարձրագույն կրթություն և առնվազն չորս տարվա աշխատանքային ստաժ;
 • Համակարգչային գիտելիքներ;
 • Տիրապետում է օտար լեզուների (անգլերեն, ռուսերեն);
 • Տիրապետում է լաբորատոր սարքերի շահագործմանը և մեթոդաբանությանը;
 • Ծանրաբեռնված և պատասխանատու աշխատանքային ռեժիմում աշխատելու ունակություն;
 • Միջանձնային, հաղորդակցման և թիմում աշխատելու բավարար հմտություններ;
 • Աշխատանքային ժամանակի պատշաճ կառավարման կարողություն;
 • Լավ գիտական դատողություն:

Ինքնակենսագրությունը  (CV-ին) կարող եք ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hmc@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` ՇՄՆ «Հայհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի «Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության ջրերի որակի Երևանի լաբորատորիայի կայուն օրգանական աղտոտիչների լաբորատորիայի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք։

Դիմելու վերջնաժամկետը՝  հունիս 25, ժամը 18:00: