AM RU EN

Թափուր հաստիքներ

24.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Կենտրոնական լաբորատորիայի մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ծառայության մթնոլորտային օդի Երևանի լաբորատորայի առաջատար մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

24.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Հողերի, հատակային նստվածքների և հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի ծառայության գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

24.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Օդերեվութաբանության ծառայության ագրոօդերեվութաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

24.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Անտառների և կենսաբազմազանության մոնիթորինգի ծառայության կենսաբազմազանության մոնիթորինգի խմբի ղեկավար»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

16.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանիչ»-ի (ռուսերեն լեզու) թափուր հաստիք

 

 

Ավելին

16.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Հեռահաղորդակցության և հիդրոօդերևութաբանական տվյալների կառավարման ծառայության հիդրոօդերևութաբանական տվյալների կառավարման  բաժնի   պետի/ ծառայության պետի տեղակալ»-ի թափուր հաստիք

 

 

Ավելին

19.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Օդերեվութաբանության ծառայության հելիոերկրաֆիզիկայի եվ ռադիոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

 

 

Ավելին

16.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորիգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Կլիմայի ծառայության կլիմայի ուսումնասիրության և մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

 

 

Ավելին

16.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ  «Հիդրոօդերևութաբանության եվ մոնիթորինգի կենտրոն»-ի ՊՈԱԿ-ի «Կլիմայի ծառայության  կիրառական կլիմատոլոգիայի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

 

 

Ավելին

16.03.2022թ. ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Անտառների և կենսաբազմազանության մոնիթորինգի ծառայության կենսաբազմազանության մոնիթորինգի խմբի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին