AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը մարտի 27-ապրիլի 2-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը․ մարտի  20-26-ը (2023թ.)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը․ մարտի 13-19-ը (2023թ.)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը․ մարտի 6-12-ը (2023թ.)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը փետրվարի 27-ից մարտի 5-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը փետրվարի 20-26-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը փետրվարի 13-19-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը փետրվարի 6-12-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 30-ից փետրվարի 5-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 23-29-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 16-22-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 9-15-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունվարի 2-8-ը (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը 2022 թվականի դեկտեմբերի 26-ից 2023 թվականի հունվարի 1-ը

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը դեկտեմբերի 19-25-ը.(2022թ․)

Ավելին