AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հուլիսի 31-օգոստոսի 6-ը. (2023թ․)

Ավելին

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հուլիսի 24-30-ը.(2023թ․)

Ավելին

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հուլիսի 17-23-ը.(2023թ․)

Ավելին

 

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հուլիսի 10-16-ը.(2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունիսի 12-18-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը հունիսի 5-11-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը մայիսի 29-ից հունիսի 4-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը մայիսի 15-21-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը մայիսի 8-14-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը մայիսի 1-7-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը ապրիլի 17-23-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը ապրիլի 10-16-ը. (2023թ․)

Ավելին

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը ապրիլի 3-9-ը (2023թ․)

Ավելին