AM RU EN

Ջրամբարներ

15.06.2021թ.  Ջրամբարների լցվածությունը հունիսի 15-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 226 մլն. մ³-ով, Ապարանի ջրամբարում` 9.40 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 17.4 մլն. մ³-ով և Մարմարիկի ջրամբարում` 6.10 մլն. մ³-ով:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ 23.3 մլն. մ³-ով ավելի է:ի է:

Ավելին

08.06.2021թ.  Ջրամբարների լցվածությունը հունիսի 8-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 214 մլն. մ³-ով, Ապարանի ջրամբարում` 6.90 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 15.6 մլն. մ³-ով և Մարմարիկի ջրամբարում` 6.50 մլն. մ³-ով:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ 24.1 մլն. մ³-ով ավելի է:

Ավելին

01.06.2021թ. Ջրամբարների լցվածությունը հունիսի 1-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 193.0 մլն. մ³-ով, Ապարանի ջրամբարում` 7.3 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 10.3 մլն. մ³-ով և Մարմարիկի ջրամբարում` 9.0 մլն. մ³-ով:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը ավելի է 25.5 մլն. մ³-ով նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից:

Ավելին

25.05.2021թ.  Ջրամբարների լցվածությունը մայիսի 15-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 184.0 մլն. մ³-ով, Ապարանի ջրամբարում` 4.60 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 3.40 մլն. մ³-ով և Մարմարիկի ջրամբարում` 7.40 մլն. մ³-ով:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը ավելի է 28.1 մլն. մ³-ով նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից:

Ավելին

18.05.2021թ.  Ջրամբարների լցվածությունը մայիսի 11-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 165.0 մլն. մ³-ով, իսկ Մարմարիկի ջրամբարում` 3.50 մլն. մ³-ով:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը ավելի է 29.6 մլն. մ³-ով նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, Ապարանի ջրամբարում` 3.80 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 2.40 մլն. մ³-ով:

Ավելին

11.05.2021թ.  Ջրամբարների լցվածությունը մայիսի 11-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 133.0 մլն. մ³-ով պակաս է:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը ավելի է 32.7 մլն. մ³-ով նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, Ապարանի ջրամբարում` 7.50 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 8.40 մլն. մ³-ով և Մարմարիկի ջրամբարում` 0.50 մլն. մ³-ով:

Ավելին

05.05.2021թ.  Ջրամբարների լցվածությունը մայիսի 4-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 98.0 մլն. մ³-ով պակաս է:

Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը ավելի է 35.7 մլն. մ³-ով նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, Ապարանի ջրամբարում` 13.4 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 13.3 մլն. մ³-ով և Մարմարիկի ջրամբարում` 4.8 մլն. մ³-ով:

Ավելին

27.04.2021թ.  Ջրամբարների լցվածությունը ապրիլի 27-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 94.0 մլն. մ³-ով պակաս է:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը ավելի է 27.7 մլն. մ³-ով նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, Ապարանի ջրամբարում` 12.7 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 16.3 մլն. մ³-ով և Մարմարիկի ջրամբարում` 5.86 մլն. մ³-ով:

Ավելին

13.04.2021թ. Ջրամբարների լցվածությունը ապրիլի 13-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 103 մլն. մ³-ով պակաս է:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը 27.5 մլն. մ³-ով, Ապարանի ջրամբարում` 10.0 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 17.0 մլն. մ³-ով և Մարմարիկի ջրամբարում` 1.26մլն. մ³-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից:

Ավելին

07.04.2021թ. Ջրամբարների լցվածությունը ապրիլի 6-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 121 մլն. մ³-ով, իսկ Մարմարիկի ջրամբարում` 0.56մլն. մ³-ով պակաս է:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ ավելի է 23.1 մլն. մ³-ով, Ապարանի ջրամբարում` 4.9 մլն. մ³-ով, իսկ Ազատի ջրամբարում՝ 12.6 մլն. մ³-ով:

Ավելին

30.03.2021թ. Ջրամբարների լցվածությունը մարտի 30-ի դրությամբ (2021թ.)

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 116 մլն. մ³-ով , իսկ Մարմարիկի ջրամբարում` 0.47մլն. մ³-ով:
Արփի լիճ ջրամբարում ջրի ծավալը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ ավելի է 24.1 մլն. մ³-ով, Ապարանի ջրամբարում` 4.1 մլն. մ³-ով, իսկ Ազատի ջրամբարում՝ 12.1 մլն. մ³-ով:

Ավելին

16.03.2021թ. Ջրամբարների լցվածությունը մարտի 16-ի դրությամբ (2021թ.)

Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 105 մլն.մ³-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, Ապարանի ջրամբարում` 1.1 մլն.մ³-ով, իսկ Մարմարիկի ջրամբարում` 0.6 մլն.մ³-ով: Ազատի ջրամբարում ջրի ծավալը 10.9 մլն.մ³-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, իսկ Արփի լիճ ջրամբարում՝ 23.8 մլն.մ³-ով:

Ավելին

10.03.2021թ. Ջրամբարների լցվածությունը մարտի 10-ի դրությամբ (2021թ.)

Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 103 մլն.մ³-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից:
Ազատի ջրամբարում ջրի ծավալը 10.8 մլն.մ³-ով ավել է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, իսկ Արփի լիճ ջրամբարում՝ 23.7 մլն.մ³-ով:
Ապարանի և Մարմարիկի ջրամբարներում ջրի ծավալները մոտ են նախորդ տարվա նույն օրվա ցուցանիշներին։

Ավելին

02.03.2021թ. Ջրամբարների լցվածությունը մարտի 2-ի դրությամբ (2021թ.)

Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 105 մլն.մ³-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից:
Ազատի ջրամբարում ջրի ծավալը 11.0 մլն.մ³-ով ավել է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, իսկ Արփի լիճ ջրամբարում՝  23.5 մլն.մ³-ով:
Ապարանի և Մարմարիկի ջրամբարներում ջրի ծավալները մոտ են նախորդ տարվա նույն օրվա ցուցանիշներին։

Ավելին

23.02.2021թ. Ջրամբարների լցվածությունը փետրվարի 23-ի դրությամբ (2021թ.)

Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը 101 մլն.մ³-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից:
Ազատի ջրամբարում ջրի ծավալը 11.0 մլն.մ³-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալից, իսկ Արփի լիճ ջրամբարում՝  23.2 մլն.մ³-ով:
Ապարանի և Մարմարիկի ջրամբարներում ջրի ծավալները մոտ են նախորդ տարվա նույն օրվա ցուցանիշներին։

Ավելին