AM RU EN

ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐ

16.09.2021թ.  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանչի» թափուր հաստիք  

Ավելին

15.09.2021թ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության վեբ դիզայներ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

08.09.2021թ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Դաշտային ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

08.09.2021թ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Աշխարհատեղեկատվական համակարգի տվյալների վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

08.09.2021թ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Օդերևութաբանության ծառայության Հելիոերկրաֆիզիկայի և ռադիոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

06.09.2021թ.«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Կիրառական կլիմատոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

06.09.2021թ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Ավելին

06.09.2021թ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության վեբ դիզայներ»-ի թափուր հաստիք
 

Ավելին

06.09.2021թ.  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանչի» թափուր հաստիք
 

Ավելին