AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-25

26/09/2022

Շաբաթվա ընթացքում շարունակվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Դաշտերում և այգիներում կատարվել է հերթական վեգետացիոն և սնուցող ոռոգումը։ 
Հանրապետությունում կատարվել է պտղատուների, խաղողի, բանջարանոցային մշակաբույսերի և եգիպտացորենի բերքահավաք։ 
Լեռնային շրջաններում շարունակվել է աշնանացան ցորենի ցանքը, տեղ-տեղ հատիկը կտցել է, նախալեռներում սկսվել են նախացանքային աշխատանքները։