AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-18

19/09/2022

Շաբաթվա ընթացքում շարունակվել են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հասունացումը և բերքահավաքը։ Դաշտերում և այգիներում կատարվել է հերթական վեգետացիոն ոռոգում։
Հանրապետությունում կատարվել է պտղատուների, խաղողի, բանջարանոցային մշակաբույսերի, եգիպտացորենի բերքահավաք։
Լեռնային շրջաններում շարունակվել է աշնանացան ցորենի նախացանքային և ցանքի աշխատանքները և խոտհունձը։