AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 29-ից ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 04

05/09/2022

Շաբաթվա ընթացքում շարունակվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը։ Դաշտերում  և  այգիներում կատարվել է հերթական սնուցող ոռոգման աշխատանքներ։
Հանրապետությունում   կատարվել  է  պտղատուների, խաղողի, բանջարանոցային և հացահատիկային մշակաբույսերի   բերքահավաք  և  խոտհունձ։  
Լեռնային շրջաններում սկսվել է աշնանացան ցորենի նախացանքային աշխատանքները։
Դիտված  բարձր ջերմաստիճանների, տեղումների բացակայության և օդի ցածր  հարաբերական   խոնավությամբ   պայմանավորված՝   երաշտային իրավիճակը պահպանվում  է։