AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-14

16/08/2022

Շաբաթվա ընթացքում շարունակվել են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճը, զարգացումը և դաշտային աշխատանքները։
Հանրապետությունում շարունակվել է պտղատուների, խաղողի, բանջարանոցային և հացահատիկային մշակաբույսերի հասունացումը, կատարվել է բերքահավաք և խոտհունձ։
Բարձր ջերմային ֆոնով և տեղումների սակավությամբ պայմանավորված՝ կատարվել է լրացուցիչ ոռոգում։