AM RU EN

Թափուր հաստիքներ

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության կայքի սպասարկող»-ի թափուր հաստիք

19/04/2022

Աշխատանքային պայմաններ՝ Ժամանակավոր
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 140000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00-18:00

  Պարտականություններ՝

 • Նախարարության և ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական կայքերի անխափան աշխատանքի ապահովում
 • Նյութերի և տվյալների ժամանակին հրապարակում և թարմացում
 • Հնարավոր տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու միջոցով միջազգային փորձի ուսումնասիրում
 • Տեղեկանքների, կայքում տեղադրվող նյութերի դիզայներական մասի ապահովում
 • Ծառայության գործառույթների իրականացման նպատակով խորհրդակ¬ցութ-յուններին և քննարկումներին մասնակցություն
 • Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում։

  Սահմանված պահանջներ՝

 •  Բարձրագույն կրթություն
 •  Օտար լեզուների իմացություն (անգլերեն, ռուսերեն)
 •  Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություն
 •  MS Office, Adobe, CorelDraw, HTML, CSS, PHP ծրագրերի, ծրագրավորման հիմունքների իմացություն
 •  Արագ կողմնորոշվելու և արձագանքելու ունակություն
 •  Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն։

  Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hmc@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` «ՀՀ ՇՄՆ Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության կայքի սպասարկող»-ի թափուր հաստիք ։

  Դիմելու վերջնաժամկետը` ապրիլի 26-ը, ժամը 18:00:

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Գիտատեխնիկական համագործակցության և կարողությունների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

18/10/2023

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Գիտատեխնիկական համագործակցության և կարողությունների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

02/08/2023

‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն›› պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մրցույթ

09/11/2022

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Գիտատեխնիկական համագործակցության և կարողությունների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

11/07/2022

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Թափոնների և քիմիական նյութերի ուսումնասիրության ծառայության Թափոնների և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության բաժնի պետի թափուր հաստիք

21/06/2022