AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

ՀՀ ՇՄՆ  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանիչ»-ի (ռուսերեն լեզու) թափուր հաստիք

16/03/2022

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 140000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00-18:00

  Պարտականություններ՝

•    ծառայության գործառույթներին առնչվող հարցերով Կազմակերպության այլ ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր,
•    ծառայության գործառույթների իրականացման նպատակով խորհրդակ¬ցութ-յուններ, քննարկումներ կազմակերպելու վերաբերյալ Ծառայության պետին ներկայացնել առաջարկութ¬յուններ,
•    տարբեր հնարավոր տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու միջոցով ծանոթանալ միջազգային փորձին,
•    իրականացել աշխատանքային պայմանագրով սահմանված աշխատանքները:
•    ծառայության գործառույթներին առնչվող հարցերով Կազմակերպության այլ ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր,
•    կատարում է ծառայության պետի կողմից հանձնարարված աշխատանքները,
•    իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև ծառայության պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է թարգմանություններ:

  Սահմանված պահանջներ՝

•    ունի բարձրագույն կրթություն և առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
•    ունի մասնագիտական գիտելիքներ, համացանցի ծառայությունից օգտվելու կարո¬ղություն,
•    ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:
•    ունի տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
•    Անթերի տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին:

  Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hmc@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` ՀՀ ՇՄՆ  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանիչ» (ռուսերեն լեզու) ։

  Դիմելու վերջնաժամկետը` ապրիլի 3, ժամը 18:00:

«ԵՄ-ն` շրջակա միջավայրի համար. ջրային ռեսուրսներ և շրջակա միջավայրի տվյալներ» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ դիատոմների վերաբերյալ (մաս II) առցանց տարածաշրջանային վերապատրաստում

22/09/2023

Oգոստոսի 29-ից սեպտեմբերի 1-ը Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարության շրջակա միջավայրի գործակալության լաբորատորիայում տեղի ունեցավ լաբորատոր դասընթաց

18/09/2023

«Օզոնային շերտի վերականգնում և կլիմայի փոփոխության նվազեցում»․ այս կարգախոսի ներքո այսօր նշվում է օզոնային շերտի պահպանության միջազգային օրը

18/09/2023

Սեպտեմբերի 4-6-ը Շվեցարիայի Ժնև քաղաքում կայացել է ՄԱԿ ԵՏՀ Մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման կոնվենցիայի #LRTAP «Ռազմավարությունների և վերանայում» աշխատանքային խմբի 61-րդ նիստը

13/09/2023

Սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին հերթական անգամ իրականացվել է Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգ

13/09/2023