AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

ՀՀ ՇՄՆ  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանիչ»-ի (ռուսերեն լեզու) թափուր հաստիք

16/03/2022

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 140000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00-18:00

  Պարտականություններ՝

•    ծառայության գործառույթներին առնչվող հարցերով Կազմակերպության այլ ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր,
•    ծառայության գործառույթների իրականացման նպատակով խորհրդակ¬ցութ-յուններ, քննարկումներ կազմակերպելու վերաբերյալ Ծառայության պետին ներկայացնել առաջարկութ¬յուններ,
•    տարբեր հնարավոր տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու միջոցով ծանոթանալ միջազգային փորձին,
•    իրականացել աշխատանքային պայմանագրով սահմանված աշխատանքները:
•    ծառայության գործառույթներին առնչվող հարցերով Կազմակերպության այլ ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր,
•    կատարում է ծառայության պետի կողմից հանձնարարված աշխատանքները,
•    իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև ծառայության պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է թարգմանություններ:

  Սահմանված պահանջներ՝

•    ունի բարձրագույն կրթություն և առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
•    ունի մասնագիտական գիտելիքներ, համացանցի ծառայությունից օգտվելու կարո¬ղություն,
•    ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:
•    ունի տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
•    Անթերի տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին:

  Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hmc@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` ՀՀ ՇՄՆ  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանիչ» (ռուսերեն լեզու) ։

  Դիմելու վերջնաժամկետը` ապրիլի 3, ժամը 18:00: