AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորիգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Կլիմայի ծառայության կլիմայի ուսումնասիրության և մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

16/03/2022

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 130000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00-18:00

  Պարտականություններ՝

•    ունի ոլորտին առնչվող բարձրագույն մասնագիտական կրթություն;
•    հայերեն լեզվի անթերի տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է;
•    համակարգչային տեխնիկայի հետ աշխատելու հմտություն, համացանցի ծառայությունից օգտվելու կարողություն;
•    աշխատանքային միջավայրում շրջապատի հետ վարվելակերպի կանոններին տիրապետելու ունակություն;
•    աշխատանքի մեջ հնարավոր խնդիրները և իրավիճակները գնահատելու և լավագույն տարբերակներ գտնելու կարողություն

  Սահմանված պահանջներ՝

•    ունի կենսաբանություն, կամ էկոլոգիա, կամ անտառագիտություն, բարձրագույն կրթություն և առնվազն մեկ տարվա ոլորտային աշխատանքային ստաժ.
•    ունի իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
•    անթերի տիրապետում է հայոց լեզվին.
•    ունի համակարգչային տեխնիկայի հետ աշխատելու հմտություն, համացանցից օգտվելու կարողություն:

  Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hmc@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` ՇՄՆ «Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորիգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Կլիմայի ծառայության կլիմայի ուսումնասիրության և մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ»։

  Դիմելու վերջնաժամկետը` ապրիլի 3, ժամը 18:00: