AM RU EN

Ջրամբարներ

Ջրամբարների լցվածությունը փետրվարի 15-ի դրությամբ (2022թ.)

16/02/2022

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 32.0մլն. մ³-ով, Արփի լիճ ջրամբարում` 10.7մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում՝ 0.7մլն. մ³-ով, Մարմարիկի ջրամբարում` 0.11մլն. մ³:
Ապարանի ջրամբարում ջրի ծավալը հավասար է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալին: