AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը. հունվարի 31-ից փետրվարի 6-ը (2022թ․)

07/02/2022

Սևանա լճի մակարդակը հունվարի 31-ից փետրվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում իջել է 1սմ-ով և կազմել` 1900.38մ (06.02.22թ.), որն անցյալ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 15սմ-ով։
Արփա-Սևան ջրատարով հունվարի 31-ից փետրվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը կազմել է 1.261մլն. մ³, իսկ 2022 թվականի հունվարի 1-ից փետրվարի 6-ը ներառյալ՝ 8.599մլն. մ³: