AM RU EN

Ջրամբարներ

Ջրամբարների լցվածությունը հունվարի 25-ի դրությամբ (2022թ.)

26/01/2022

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 23.6 մլն. մ³-ով, Արփի լիճ ջրամբարում` 10.5 մլն. մ³-ով:
Ապարանի ջրամբարում ջրի ծավալը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ 0.20 մլն. մ³-ով ավելի է:
Ազատի և Մարմարիկի ջրամբարներում ջրի ծավալները նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալներին հավասար են: