AM RU EN

Ջրամբարներ

Ջրամբարների լցվածությունը հունվարի 4-ի դրությամբ (2022թ.)

04/01/2022

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 16.9 մլն. մ³-ով, Արփի լիճ ջրամբարում` 10.7 մլն. մ³-ով:
 Ապարանի և Ազատի ջրամբարներում ջրի ծավալը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ 0.30 մլն. մ³-ով ավելի է:
 Մարմարիկի ջրամբարում ջրի ծավալն հավասար է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալին։