AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը. դեկտեմբերի 6-12-ը (2021թ.)

13/12/2021

 Սևանա լճի մակարդակը դեկտեմբերի 6-12-ն ընկած ժամանակահատվածում իջել է 1 սմ-ով և կազմել` 1900.45մ (12.12.21թ.), որն անցյալ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 8սմ-ով, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ի մակարդակից` 7 սմ-ով։
 Արփա-Սևան ջրատարով դեկտեմբերի 6-12-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը կազմել է 0.644 մլն. մ³, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 12-ը ներառյալ՝ 152.584 մլն. մ³: