AM RU EN

Ջրամբարներ

Ջրամբարների լցվածությունը նոյեմբերի 30-ի դրությամբ (2021թ.)

30/11/2021

Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ Ախուրյանի ջրամբարում ջրի ծավալը պակաս է 11.4 մլն. մ³-ով, Արփի լիճ ջրամբարում` 10.6 մլն. մ³-ով, Ազատի ջրամբարում` 0.90 մլն. մ³-ով:
Ապարանի ջրամբարում ջրի ծավալը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ 1.00 մլն. մ³-ով ավելի է:
Մարմարիկի ջրամբարում ջրի ծավալը հավասար է նախորդ տարվա նույն օրվա ծավալին։