AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը. նոյեմբերի 22-28-ը (2021թ.)

29/11/2021

Սևանա լճի մակարդակը նոյեմբերի 22-28-ն ընկած ժամանակահատվածում մնացել է անփոփոխ և կազմել` 1900.47մ (28.11.21թ.), որն անցյալ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 7սմ-ով, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ի մակարդակից` 5 սմ-ով։
Արփա-Սևան ջրատարով նոյեմբերի 22-28-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը կազմել է 0.644 մլն. մ³, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից նոյեմբերի 28-ը ներառյալ՝ 151.296 մլն. մ³:

>