AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը. նոյեմբերի 15-21-ը (2021թ.)

22/11/2021

Սևանա լճի մակարդակը նոյեմբերի 15-21-ն ընկած ժամանակահատվածում իջել է 2սմ-ով և կազմել` 1900.47մ (21.11.21թ.), որն անցյալ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 9սմ-ով, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ի մակարդակից` 5սմ-ով։
Արփա-Սևան ջրատարով նոյեմբերի 15-21-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը կազմել է 0.652 մլն. մ³, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից նոյեմբերի 21-ը ներառյալ՝ 150.652 մլն. մ³: