AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի ջրի որակը, սեպտեմբեր

13/10/2021

Փոքր Սևանի ջրի որակը գնահատվել է.

  • մակերևութային շերտում՝ «լավ» (2-րդ դաս)
  • հատակամերձ շերտում՝ «վատ» (5-րդ դաս)

Մեծ Սևանում ջրի որակը գնահատվել է.

  • մակերևութային շերտում` «միջակ» (3-րդ դաս)
  • հատակամերձ շերտում՝ «վատ» (5-րդ դաս):

Սեպտեմբերին Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվել է Գերմանիայի Դաշնության Կրթության և Գիտության նախարարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող SEVANMODE2 ծրագրի շրջանակում: