AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը. օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 5-ը (2021թ.)

06/09/2021

☑️ Սևանա լճի մակարդակը օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում իջել է 2սմ-ով և կազմել` 1900.60մ (05.09.21թ.), որն անցյալ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 7սմ-ով, իսկ 2021թվականի հունվարի 1-ի մակարդակից բարձր է 8սմ-ով։
☑️ Ոռոգման նպատակով Սևանա լճից իրականացված ջրառի չափաքանակը օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմել է 15.444մլն. մ³, իսկ ընդհանուր ջրառի չափաքանակը՝ մայիսի 25-ից սեպտեմբերի 5-ը ներառյալ՝ 207.202մլն. մ³:
☑️ Արփա-Սևան ջրատարով օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը կազմել է 0.886մլն. մ³, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից սեպտեմբերի 5-ը ներառյալ՝ 136.413մլն. մ³: