AM RU EN

Թափուր հաստիքներ

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանչի» թափուր հաստիք

06/09/2021

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 140000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 900-1800

Պարտականություններ՝

 • Ծառայության գործառույթներին առնչվող հարցերով այլ ստորաբաժանումներից անհրաժեշտ տեղեկատվության և նյութերի ստացում
 • Ծառայության կողմից իրականացվող աշխատանքներին այլ մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու վերաբերյալ Ծառայության պետին առաջարկությունների ներկայացում
 • Ծառայության գործառույթների իրականացման նպատակով խորհրդակ¬ցութ-յուններ, քննարկումներ կազմակերպելու վերաբերյալ Ծառայության պետին առաջարկութ¬յունների ներկայացում
 • Տարբեր հնարավոր տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու միջոցով միջազգային փորձի ուսումնասիրում
 • Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև ծառայության պետի հանձնարարությամբ թարգմանությունների իրականացում
 • Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում:

Սահմանված պահանջներ՝

Բարձրագույն կրթություն

 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Օտար լեզուների գերազանց իմացություն (անգլերեն/ռուսերեն)
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություն
 • MS Office, Internet ծրագրերի իմացություն
 • Արագ կողմնորոշվելու և արձագանքելու ունակություն
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` sona.shakhkyan@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանիչ»։

Դիմելու վերջնաժամկետը` սեպտեմբերի 10, ժամը 15:00:

‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն›› պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մրցույթ

09/11/2022

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Գիտատեխնիկական համագործակցության և կարողությունների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

11/07/2022

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Թափոնների և քիմիական նյութերի ուսումնասիրության ծառայության Թափոնների և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության բաժնի պետի թափուր հաստիք

21/06/2022

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության կայքի սպասարկող»-ի թափուր հաստիք

19/04/2022

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Օդերևութաբանության ծառայության հելիոերկրաֆիզիկայի և ռադիոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

19/04/2022