AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի ջրի էկոլոգիական վիճակը 2020թ. հունիսի 7-10-ի դրությամբ

06/07/2021

Ջրում լուծված թթվածնի պարունակությունը Սևանա լճի հատակամերձ շերտում՝ դիտվել է 4-8մգ/լ տիրույթում:
Մակերևութային և միջին շերտերում լուծված թթվածնի կոնցենտրացիան բավարար է կենդանական աշխարհի պահպանության համար (ԼԹ կոնցենտրացիան մեծ է 6մգ/լ-ից):

Սնուցող նյութերի կոնցենտրացիաները լճում մնում են բարձր մակարդակի, ինչն էլ հանդիսանում է պարարտ՝ միջավայր ծաղկման համար:
Թափանցիկության արժեքը դիտվել է շատ ցածր՝ 2-2.7 մ տիրույթում:

Ջրի ջերմաստիճանը լճի հատակամերձ շերտերում 4-6°C է: